login Thứ hai, ngày 12/18/2017
Cơ cấu tổ chức

Tổ Toán - Tin qua những chặng đường phát triển
Cập nhật: 8/22/2013 10:10:51 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Chảy mãi dòng sông văn
Cập nhật: 8/21/2013 4:18:56 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Tổ Hóa - Sinh ngày ấy và bây giờ
Cập nhật: 8/21/2013 4:26:00 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Tổ sử địa công dân: Những chặng đường xây dựng và trưởng thành
Cập nhật: 8/21/2013 4:24:25 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Luôn phát huy năng lực sáng tạo
Cập nhật: 8/22/2013 9:54:44 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Tổ thể dục-Quốc phòng
Cập nhật: 8/22/2013 9:52:52 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Tổ Li - KTCN: Đồng hành trên con thuyền mang tên Trưng Vương
Cập nhật: 8/22/2013 9:51:53 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Danh sách các tổ chuyên môn
Cập nhật: 11/1/2013 2:20:11 AM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Tổ Toán - Tin hướng dẫn HS thi giải toán trên Internet.
Cập nhật: 9/17/2013 4:44:55 PM
Ai bảo Toán học, Tin học là duyên nợ của niềm say mê, là khát vọng sáng tạo không ngừng ! Chúng tôi muốn truyền ngọn lửa khát vọng đó cho thế hệ học sinh nối tiếp, chúng tôi hi vọng rằng một ngày không xa sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, góp [...]

Hỗ trợ trực tuyến
Thầy: Lê Trinh Tường
Điện thoại0934894807
Thầy: Võ Thị Ngọc Hà
Điện thoại0975034856
D.Sách tài trợ KN 60 năm thành lập
Thư viện ảnh
Tài nguyên web
Liên kết website
Thống kê
dang-online  Đang online: 24
tat-ca  Thống kê: 733,586