login Thứ hai, ngày 12/18/2017
Cơ cấu tổ chức

Danh sách BCH Đảng ủy trường THPT Trưng Vương
Cập nhật: 9/5/2014 10:18:46 PM
BCH Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Điển, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Võ Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ Sử - Địa - Công dân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ùy và đồng chí Nguyễn Thị Phương Minh, Phó [...]

DANH SÁCH TỔNG HỢP BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, UBKT ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Cập nhật: 6/2/2015 8:41:58 PM
BCH Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Điển, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Võ Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ Sử - Địa - Công dân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ùy và đồng chí Nguyễn Thị Phương Minh, Phó [...]

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 01 thuộc Đảng bộ trường THPT Trưng Vương
Cập nhật: 10/19/2014 8:11:52 PM
BCH Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Điển, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Võ Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ Sử - Địa - Công dân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ùy và đồng chí Nguyễn Thị Phương Minh, Phó [...]

Các chi bộ nhà trường tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp
Cập nhật: 3/11/2015 5:18:11 AM
BCH Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Điển, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Võ Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ Sử - Địa - Công dân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ùy và đồng chí Nguyễn Thị Phương Minh, Phó [...]

Trường THPT Trưng Vương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cập nhật: 4/6/2015 4:09:48 PM
BCH Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Điển, Hiệu trưởng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Võ Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ Sử - Địa - Công dân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ùy và đồng chí Nguyễn Thị Phương Minh, Phó [...]

Hỗ trợ trực tuyến
Thầy: Lê Trinh Tường
Điện thoại0934894807
Thầy: Võ Thị Ngọc Hà
Điện thoại0975034856
D.Sách tài trợ KN 60 năm thành lập
Thư viện ảnh
Tài nguyên web
Liên kết website
Thống kê
dang-online  Đang online: 15
tat-ca  Thống kê: 733,577