login Thứ hai, ngày 12/18/2017

Tham luận của tổ Hóa: CÔNG TÁC CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN
Cập nhật: 10/18/2017 9:25:16 AM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

Tham luận của tổ Sử - Địa - Công dân - Thể dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH KHOÁ, HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
Cập nhật: 10/18/2017 9:25:53 AM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 CỦA TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
Cập nhật: 7/23/2016 11:45:28 AM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ĐẠT NHIỀU GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11
Cập nhật: 3/29/2016 8:43:55 PM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

LỄ KỶ NIỆM 20/11/2015
Cập nhật: 11/23/2015 10:30:34 PM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

TRƯNG VƯƠNG RỘN RÀNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
Cập nhật: 9/7/2016 8:54:55 PM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯNG VƯƠNG
Cập nhật: 11/25/2016 10:36:03 PM
Tham luận về vấn đề dạy thêm và học thêm trong trường của thầy Đinh Minh Hùng, tổ trưởng tổ Lý - KT [...]

Hỗ trợ trực tuyến
Thầy: Lê Trinh Tường
Điện thoại0934894807
Thầy: Võ Thị Ngọc Hà
Điện thoại0975034856
D.Sách tài trợ KN 60 năm thành lập
Thư viện ảnh
Tài nguyên web
Liên kết website
Thống kê
dang-online  Đang online: 8
tat-ca  Thống kê: 733,570