login Thứ hai, ngày 12/18/2017
Tin tức
Thu chi lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường

THƯ CÁM ƠN Trong 2 ngày 31/8/ và 1/9/2012, trường THPT Trưng Vương Quy Nhơn đã tổ chức Lễ kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1957 – 2012). Lễ hội đã diễn ra trang trọng, hoành tráng, ấm áp nghĩa tình và thành công rực rỡ. Thay mặt BGH, Hiệu trưởng nhà trường xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, Sở Giáo dục – đào tạo và Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định; sự đóng góp nhiệt tình của các nhà hảo tâm, cựu học sinh các k

TIỂU BAN HẬU CẦN

 

 

 

LỄ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

 

CÁC ĐƠN VỊ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

Nơi mở tài khoản giao dịch: SeABank - Chi nhánh Bình Định 

 

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: 720 00000 033433

 

Từ ngày 30/06/2012 đến 05/09/2012

 

Ngày, tháng, năm

Chứng từ

Nội dung thu

Số tiền

Còn lại

 

Số hiệu

 

30/06/2012

TTG-01

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 81-84 .Tô Thanh Sơn

13.501.351

 

 

12/07/2012

TTG-02

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1977-1980 . Người nộp Tô Thanh Sơn

5.000.000

 

 

17/07/2012

TTG-03

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1975-1978 . Người nộp Đoàn Anh Sang

30.000.000

 

 

25/07/2012

TTG-04

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1969-1975,  Người nộp Nguyễn Thị Thanh Nhâm

1.000.000

 

 

27/07/2012

TTG-05

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1981-1984, Người nộp HOANG DUC KIEN THE

11.051.527

 

 

06/08/2012

TTG-06

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Tập thể lớp 12D khóa 1980-1983

20.000.000

 

 

07/08/2012

TTG-07

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1968-1975, Người nộp Đồng THị Anh

2.000.000

 

 

07/08/2012

TTG-08

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1968-1975, Người nộp Võ Thị Liên

2.000.000

 

 

09/08/2012

TTG-09

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1981-1984, Người nộp Tô Thanh Sơn

1.000.000

 

 

11/08/2012

TTG-10

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1977-1980, DANG ĐINH PHUNG

8.000.000

 

 

14/08/2012

TTG-11

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường,  CAI MINH GIAC

1.000.000

 

 

14/08/2012

TTG-12

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1979-1982, Nguyễn Thị Ngọc Anh

5.000.000

 

 

14/08/2012

TTG-13

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh khóa 1990-1993, Tập thể lớp 12A (Lương Quỳnh Hoa)

19.500.000

 

 

16/08/2012

TTG-14

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh Hoàng

1.000.000

 

 

16/08/2012

TTG-15

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh Phan Văn Nguyên

10.000.000

 

 

16/08/2012

TTG-16

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh lớp 12B khóa 1987-1990

35.000.000

 

 

16/08/2012

TTG-17

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh Đinh Thị Kim Tín

2.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-18

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh Nguyễn Thanh Phương 12D1 khóa 1975-1978

2.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-19

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, SeABank - Chi nhánh Bình Định

15.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-20

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh CAI HONG THU Lớp 12C3 khoán 1975-1977

10.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-21

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh  Ngô Chi Lan 1968-1975

2.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-22

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh  Đoàn Minh Thắng khóa 1991-1994

1.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-23

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh  Nguyễn Thị Phương khóa 1985-1988

4.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-24

Ủng hộ 55 ngày thành lập trường, Cựu học sinh  Trần Thị Diệp khóa 1975-1978

5.000.000

 

 

05/09/2012

TTG-25

Lãi xuất ngân hàng

188.399

 

 

Tổng cộng thu tiền gửi

206.241.277

 

 

Hai trăm lẽ sáu triệu hai trăm bốn mốt ngày hai trăm bảy bảy đồng

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI QUỸ TIỀN MẶT

 

CÁC ĐƠN VỊ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 11/9/2012

 

Tài khoản: 111104 - Tiền 55 ngày TL trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu tháng 4

 

 

 

19/04/2012

01-KNTruong

Tiền hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường 2012

2.000.000

 

 

05/05/2012

02-KNTruong

Tiền hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường 2012

3.000.000

 

 

22/06/2012

03-KNTruong

Hỗ trợ 55 ngày thành lập trường

30.000.000

 

 

15/08/2012

04-KNTruong

Hỗ trợ 55 ngày thành lập trường

4.000.000

 

 

15/08/2012

05-KNTruong

Hỗ trợ 55 ngày thành lập trường

7.000.000

 

 

21/08/2012

06-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh nữ trung học Nguyễn Thị Thuân)

10.000.000

 

 

21/08/2012

07-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Thầy Bàng Đại học Quy nhơn)

1.000.000

 

 

21/08/2012

08-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh cũ ...........................................................)

1.000.000

 

 

22/08/2012

09-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh cũ khóa 1979-1982)

2.000.000

 

 

22/08/2012

10-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh cũ khóa 1975-1977)

2.000.000

 

 

23/08/2012

11-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường

10.000.000

 

 

23/08/2012

12-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh cũ khóa 1970-1977,  lớp 12A2)

5.000.000

 

 

23/08/2012

13-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh khóa 1975-1976,  lớp 12C2)

1.000.000

 

 

27/08/2012

14-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh Dư Duy Minh)

6.500.000

 

 

28/08/2012

15-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh..........................................................)

2.000.000

 

 

28/08/2012

16-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh lớp 12B)

3.000.000

 

 

29/08/2012

17-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh lớp 12A niên khóa 1990-1992)

10.000.000

 

 

29/08/2012

18-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh lớp 11C3 khóa 1978-1980)

3.900.000

 

 

29/08/2012

19-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Cựu học sinh lớp 10D2-11I-12H khóa 1979-1982)

3.000.000

 

 

29/08/2012

20-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Đại diện Hội phụ huynh năm học 2012-2013)

28.910.000

 

 

29/08/2012

21-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường

5.000.000

 

 

29/08/2012

22-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường

5.000.000

 

 

05/09/2012

23-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Từ ngày 30/08/2012 đến 2/92012 tổ hậu cần làm việc bàn giao lại tổng hợp số tiền thu được giao cho KT vào sổ theo dõi thu - chi)

168.839.000

 

 

07/09/2012

24-KNTruong

Hỗ trợ 55 năm ngày thành lập trường (Đại diện Hội phụ huynh năm học 2012-2013) đợt 2

6.700.000

 

 

 

 

Tổng cộng thu tiền mặt

320.849.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng thu tiền gửi và tiền măt

527.090.277

 

 

Năm trăm hai mươi bảy triệu không trăm chín mươi ngàn hai trăm bay mươi bảy đồng

 

ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT

 

CÁC ĐƠN VỊ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

Từ ngày 30/06/2012 đến 05/09/2012

 

 

1

Cựu học sinh khóa (90 – 93)

200 logo kỷ niệm chương

 

 

 

2

Đặng Văn Đạt khóa (96 – 99)

15 áo đi mưa

 

 

 

3

Cựu học sinh lớp 12K (96 – 99)

1 bình lục hoa Ngọc Lan

 

 

 

4

Cựu học sinh 10D, 11D,12a4 (99 - 2002)

1 bình lục hoa Ngọc Lan

 

 

 

5

Tặng kỷ niệm chương lớn khóa (90 – 93) 

1 kỷ niệm chương

 

 

 

6

Tranh thêu lớp 12F khóa (82 – 85)

1 tranh thêu

 

 

 

7

Tặng kỷ niệm chương khóa (90 – 92)

1 kỷ niệm chương

 

 

 

8

Trường chuyên biệt hy vọng Quy Nhơn

1 quạt treo tường

 

 

 

9

TT giáo dục thường xuyên hướng nghiệp huyện Phù Cát

1 bộ tách trà gốm sứ cao cấp

 

 

 

10

Trường THPT An Lão

1 tranh thêu

 

 

 

11

Trường THPT số 2 An Lão

1 tranh thêu

 

 

 

12

Phụ huynh học sinh 12S6

1 bình + 30 ly

 

 

 

13

Bóng bay đặt mua

2.000 bóng bay

 

 

 

14

Lớp 12B NK (92 – 95)

05 ghế đá (15/9) nhận

 

 

 

15

Trường THPT Trần Cao Vân

1 bức tranh

 

 

 

16

Chương trình học bổng Sacombank

1 bộ bình ly thủy tinh

 

 

 

17

1 nhóm HS NK (92 – 95) đại diện Huỳnh Thanh Thủy

1 bức tranh vải nhung kim tuyến

 

 

 

18

Trường THPT Phan Bội Châu

1 bức tranh

 

 

 

19

1 tivi Panasonic

Lớp chuyên toán đầu tiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy nhơn, ngày 07/09/2012

 

 

Người lập

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

 

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀO PHÚ HÙNG

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Trường THPT Trưng Vương

 

 

 

 

 

 

 

CHI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

 

TỪ NGÀY 15/08/2012 ĐẾN NGÀY 17/09/ NĂM 2012

 

 

Tài khoản: 111104 - Tiền 55 ngày TL trường

 

 

Ngày, tháng ghi sổ

Ngày, tháng chứng từ

Chi

Diễn giải

Tổng chi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/08/2012

15/08/2012

01-KNTruong

Chi may cờ lễ kỷ niện 55 ngày thành lập trường

3.150.000

 

 

 

21/08/2012

21/08/2012

02-KNTruong

Chi gặp mặt học sinh cũ tháng 5-2012

4.446.000

 

 

 

22/08/2012

22/08/2012

03-KNTruong

Chi tiếp khách

945.000

 

 

 

24/08/2012

24/08/2012

04-KNTruong

Chi mua bì nhựa đựng quà lưu niệm

2.000.000

 

 

 

25/08/2012

25/08/2012

05-KNTruong

Làm đĩa nhạc thu âm bài hát

1.200.000

 

 

 

28/08/2012

28/08/2012

01TU-KNTruong

Thanh toán hợp đồng làm sân khấu, nhà bạt giá trị 16.440.830đ. Xin tạm ứng đợt 1=10.000.000đ

16.440.830

 

 

 

29/08/2012

29/08/2012

02TU-KNTruong

Mua cờ và khung giấy khen

2.037.000

 

 

 

30/08/2012

30/08/2012

06-KNTruong

Chi in tập san 55 năm ngày thành lập trường

30.250.000

 

 

 

05/09/2012

05/09/2012

07-KNTruong

Chi  55 năm ngày thành lập trường

8.447.000

 

 

 

05/09/2012

05/09/2012

08-KNTruong

Chi  55 năm ngày thành lập trường

23.410.000

 

 

 

05/09/2012

05/09/2012

09-KNTruong

Tạm ứng theo hợp đồng âm thanh ánh sáng trị giá 12.000.000đ. Xin tạm ứng đợt 1=5.000.000đ, đợt 2=7.000.000đ

12.000.000

 

 

 

05/09/2012

05/09/2012

10-KNTruong

Chi thanh toán tiền chụp ảnh lễ hội

3.000.000

 

 

 

05/09/2012

05/09/2012

11-KNTruong

Chi thanh toán tiền tem phiếu, bóng đèn ....

88.000

 

 

 

06/09/2012

06/09/2012

12-KNTruong

Thanh toán kinh phí trang trí phòng truyền thống kỹ niệm 55 năm thánh lập trường

13.100.000

 

 

 

06/09/2012

06/09/2012

13-KNTruong

Thanh toán làm vệ sinh lê hội

1.000.000

 

 

 

06/09/2012

06/09/2012

14-KNTruong

Thanh toán khen thưởng 55 năm ngày thành lập trường

3.170.000

 

 

 

06/09/2012

06/09/2012

15-KNTruong

Sữa chưa sân trường, sữa chữa trụ cờ, mua dây điện

630.000

 

 

 

06/09/2012

06/09/2012

16-KNTruong

Chi tiếp khách

300.000

 

 

 

07/09/2012

07/09/2012

17-KNTruong

Chi giải thưởng thanh lịch và văn nghệ học sinh

23.100.000

 

 

 

08/09/2012

08/09/2012

18-KNTruong

Mua đồ dùng chuẩn bị lễ hội -thăm các trường bạn

3.595.000

 

 

 

08/09/2012

08/09/2012

19-KNTruong

Chi cho các hoạt động sáng tác bài hát, biểu diễn văn nghệ , biểu diễn võ thuật

14.000.000

 

 

 

10/09/2012

10/09/2012

20-KNTruong

Mua điện phục vụ lễ hội 55 ngày thành lập trường

2.500.000

 

 

 

10/09/2012

10/09/2012

21-KNTruong

Chi hoạt động cho 8 tiểu ban phụ vụ lễ hội

24.000.000

 

 

 

15/09/2012

15/09/2012

22-KNTruong

Chi hoạt động lễ hội 55 năm ngày thành lập trường (Tiệc trong 02 ngày lễ hội) - Tiệc ngày 31/8/2012 - Ăn trưa 30/8/2012 - tiệc 1/9/2012 - phòng ngũ khác - nước uống khác (đợt 1)

118.040.170

 

 

 

15/09/2012

15/09/2012

23-KNTruong

Chi hợp đồng in báo thanh niên ngày 1/9/2012

10.000.000

 

 

 

17/09/2012

17/09/2012

24-KNTruong

Chi hoạt động lễ hội 55 năm ngày thành lập trường (Tiệc trong 02 ngày lễ hội) - Tiệc ngày 31/8/2012 - Ăn trưa 30/8/2012 - tiệc 1/9/2012 - phòng ngủ khác - nước uống khác (đợt 2)

18.072.830

 

 

 

 

 

 

TỔNG CHI

338.921.830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG THU LỄ HỘI

527.090.277

 

 

 

 

 

 

TỔNG CHI LỄ HỘI

338.921.830

 

 

 

 

 

 

SỐ TIỀN CÒN ĐẾN 17/09/2012

188.168.447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hậu cần

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Tin tức khác:
Tham luận của tổ Văn - Quốc phòng: ĐỔI MỚI TÁC PHONG LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Tham luận của tổ Toán - Tin: ĐỊNH HƯỚNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2018
Tham luận của tổ Lý - KT: VẤN ĐỀ DẠY THÊM VÀ HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
Tham luận của tổ Sử - Địa - Công dân - Thể dục: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH KHOÁ, HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
Tham luận của tổ Hóa: CÔNG TÁC CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN
TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG QUÝ I/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THƯ MỜI - KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
HỌP PHIÊN THỨ NHẤT - CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRƯNG VƯƠNG
TRƯNG VƯƠNG RỘN RÀNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
Kết quả giải bóng chuyền nam, nữ đầu năm học 2016-2017
KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 CỦA TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
Hỗ trợ trực tuyến
Thầy: Lê Trinh Tường
Điện thoại0934894807
Thầy: Võ Thị Ngọc Hà
Điện thoại0975034856
D.Sách tài trợ KN 60 năm thành lập
Thư viện ảnh
Tài nguyên web
Liên kết website
Thống kê
dang-online  Đang online: 51
tat-ca  Thống kê: 733,525