Lớp 12A5 niên khóa 2015-2018

Thông tin người ủng hộ:Hội phụ huynh của lớp
Nội dung ủng hộ:Ủng hộ lễ hội 1 triệu 950 nghìn đồng.