Hội trại "Đêm dài biển rộng"

Thông tin người ủng hộ:Đại diện: Cựu học sinh Lệ Anh
Nội dung ủng hộ:Tặng học bổng 5 triệu đồng