Video: Ôn thi đại học môn hóa bài 1&2

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:57 PM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/bhbib2bvf9b5vjb/OTDH_LOP_12_2011_-_MON_HOA_-_BAI_01%2B02.wmv
Số lần xem:864

Tài liệu dùng cho HS ôn thi ĐH và CĐ rất hay HS nên dowload về máy để ôn tập.