Video: Ôn thi đại học môn hóa bài 9&10

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/16/2017 7:52:00 PM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/3tzua25sqt4z7as/OTDH_LOP_12_2011_-_MON_HOA_-_BAI_09%2B10.wmv
Số lần xem:829

Tài liệu dùng cho HS ôn thi ĐH và CĐ rất hay HS nên dowload về máy để ôn tập.