Video: Ôn thi đại học môn hóa bài 13&14

Người đăng tin:Thầy Lê Trinh Tường
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:47 PM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/eke1f0i6o3t7kff/OTDH+LOP+12+2011+-+MON+HOA+-+BAI+13%2B14.wmv
Số lần xem:885

Bài giảng của thầy Nguyễn Tấn Trung rất hay và hấp dẫn, HS dowload về máy để ôn thi ĐH & CĐ.