Video: Thể tích khối đa diện(phần3)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/17/2017 9:56:40 AM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/va44ojc6aoq016m/B15%2BB16_ThetichKDD%28tt%29.wmv
Số lần xem:899

Bài giảng của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cam.