Video: Thể tích khối đa diện(phần2)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:39 PM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/0jywqpaz352h4j0/B11%2BB12_ThetichKDD%28tt%29.wmv
Số lần xem:902

Bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Cam