Video: Thể tích khối đa diện(phần1)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:37 PM
Đường dẫn download:http://www.mediafire.com/download/qylnjvz6dle5cw2/B03%2BB04_ThetichKDDien.wmv
Số lần xem:782

Bài giảng của thầy Nguyễn Cam