Xem trực tuyến Video: Thể tích khối đa diện(phần 1)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:10/15/2017 6:10:49 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=bHkiZZ6kWw8
Số lần xem:830

Bài giảng của tiến sĩ : Nguyễn Cam ĐHQG Thành phố HCM.