Xem trực tuyến video: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 1)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:57:26 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=xCTWr5Kcovk
Số lần xem:895

Bài giảng của thầy Nguyễn Cam, ĐHSP T. phố HCM