Xem trực tuyến video: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Phần 2)

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:57:19 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=U6AlhBMiel8
Số lần xem:901

Bài giảng của Thầy Nguyễn Cam, Giảng viên ĐHSP Tp- HCM.