Xem trực tuyến video: Cực trị của hàm số

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:54:20 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=PES6_LtrzDQ
Số lần xem:790

Bài giảng của thầy Nguyễn Cam ĐHSP TPHCM.