Xem trực tuyến video: Cực trị của hàm số

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:10/17/2017 1:56:35 AM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=PES6_LtrzDQ
Số lần xem:777

Bài giảng của thầy Nguyễn Cam ĐHSP TPHCM.