Xem trực tuyến video: Tính đơn điệu của hàm số.

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:54:19 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=80gWHRF2VLo
Số lần xem:703

Bài giảng của thầy Nguyễn Cam ĐHSP TPHCM.