Xem trực tuyến video: Vần thơ quê hương với Cách mạng tháng 8.

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:10/16/2017 1:56:01 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=ZmFM2l6nmRE
Số lần xem:877

Bài biên tập của đài phát thanh và truyền hình Bình Định