Xem trực tuyến video: Luận về "Giá trị hiện thực" và "giá trị nhân đạo" trong tác phẩm văn học

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:10/15/2017 6:11:15 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=mejqEMXmado
Số lần xem:920

Bài giảng của thầy Lã Nhâm Thìn, ĐHSP Hà Nội 1