Xem trực tuyến video: Tính đơn điệu của hàm số

Người đăng tin:Superadmin
Ngày đăng tin:12/16/2017 1:54:17 PM
Đường dẫn download:https://www.youtube.com/watch?v=7pLijzrdQhI
Số lần xem:777

Bài giảng của thầy Trần Văn Toàn , ĐHSP TPHCM