Xem trực tuyến: Phép toán vectơ.

Người đăng tin:superadmin
Ngày đăng tin:10/15/2017 6:10:16 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=9YkRbosxS0I&feature=youtu.be
Số lần xem:822

Bài giảng của Thầy :Trần Văn Toàn ĐHSP TPHCM.