Xem trực tuyến: Phép toán vectơ.

Người đăng tin:superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:42 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=9YkRbosxS0I&feature=youtu.be
Số lần xem:839

Bài giảng của Thầy :Trần Văn Toàn ĐHSP TPHCM.