Xem trực tuyến:Tọa độ vectơ & điểm..

Người đăng tin:superadmin
Ngày đăng tin:10/15/2017 6:09:46 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=_7TZKdBjOPI&feature=youtu.be
Số lần xem:853

Bài giảng của thầy: Trần Văn Toàn ĐHSP TPHCM.