Xem trực tuyến:Tọa độ vectơ & điểm..

Người đăng tin:superadmin
Ngày đăng tin:12/15/2017 11:55:01 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=_7TZKdBjOPI&feature=youtu.be
Số lần xem:869

Bài giảng của thầy: Trần Văn Toàn ĐHSP TPHCM.