Xem trực tuyến:Tọa độ vectơ & điểm.(tt)

Người đăng tin:superadmin
Ngày đăng tin:10/15/2017 10:42:06 PM
Đường dẫn download:http://www.youtube.com/watch?v=m87ab-WY4TY&feature=youtu.be
Số lần xem:826

Bài giảng của thầy Trần Văn Toàn ĐHSP TPHCM