Các đề thi tiếng pháp trình độ b 1 tous public, mẫu đề thi thử tcf mới nhất

Dưới đây, chúng tôi đưa ra cho các bạn bốn đề thi mẫu của bằng DELF B1 Tous Publics. Có điểm cần lưu ý: kể từ năm 2020 sẽ có một format thi mới. Đó là những thay đổi trong các phần thi đọc hiểu của DELF B1 Tous Publics. Tuy nhiên, trong vòng ba năm 2020, 2021 và 2022, format thi cũ và format thi mới sẽ được dùng chung. Có nghĩa là trong ba năm đó, vào ngày thi, các đề thi sẽ hoặc theo format thi cũ hoặc theo format thi mới. Như vậy, điều quan trọng là cần phải chuẩn bị cho cả hai format thi. Các bạn có thể ôn luyện dựa theo bốn đề thi mẫu dưới đây. Ba đề thi mẫu đầu tiên tương đương với format thi cũ. Cần lưu ý rằng với ba đề thi mẫu của format cũ, các tài liệu chỉ ra rằng thời gian cho phần thi đọc hiểu là 35 phút và tổng thời gian cho phần thi chung là 1h45. Với format mới của DELF B1 Tous Publics, thời gian cho phần thi đọc hiểu là 45 phút và tổng thời gian cho phần thi chung là 1h55. Ngay cả khi trong ba năm 2020, 2021 và 2022 đề thi vẫn theo format cũ thì thể thức thi vẫn sẽ theo sự thay đổi về thời gian thi. Có nghĩa là trong ba năm đó, tất cả các đề thi DELF B1 Tous Publics (dù theo format cũ hay format mới) sẽ có tổng thời gian thi đối với phần thi chung là 1h55 trong đó thời gian cho phần thi đọc hiểu là 45 phút. Đề thi mẫu thứ tư dưới đây tương đương với format thi mới.​
Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 1 của bằng DELF B1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểuvà viết (trang 1 đến 9)các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểuvà đọc hiểu(trang 11 đến 15)barem điểm cho phần thi viết (trang 16)các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 17 và 18)barem điểm cho phần thi nói (trang 19)nội dung các bài thi nghe của phần thi nghe hiểu(trang 20 và 21)Đề thi mẫu 1 bằng DELF B1 Tous Publics
Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:Đề thi mẫu 1 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghehiểu
Đề thi mẫu 1 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghehiểu​​Đề thi mẫu 1 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghehiểu​
Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu số 2 của bằng DELF B1 Tous Publics. Đề thi bao gồm:các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểuvà viết ( trang 1 đến 10)các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 11)các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 12 đến 14)phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểuvà đọc hiểu(trang 15 đến 20)barem điểm cho phần thi viết (trang 21)barem điểm cho phần thi nói (trang 22 và 23)nội dung của các tài liệu nghe cho phần thi nghe hiểu(trang 24 và 25)Đề thi mẫu 2 bằng DELF B1 Tous Publics
Dưới đây, bạn sẽ thấy 3 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:Đề thi mẫu 2 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghehiểu
Đề thi mẫu 2 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghehiểu​Đề thi mẫu 2 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghehiểu​

Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Tous Publics vẫn tương đương theo format cũ nhưng mới hơn nhiều so với 2 đề thi đã được giới thiệu ở phía trên. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 TP- tài liệu dành cho thí sinh:các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 TP- tài liệu dành cho giám khảo:đáp án và thang điểm các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 TP- tài liệu dành cho giám thị:nội dung của các tài liệu nghe- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 TP- tài liệu dành cho thí sinh:chỉ dẫn phần thi cá nhân (kỹ năng nói)- Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 TP- tài liệu dành cho giám khảo:các chủ đề của phần thi cá nhân (kỹ năng nói)Các bạn sẽ thấy bên dưới là 3 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 1 - nghe hiểu
Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 2 - nghe hiểu​Đề thi mẫu 3 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe 3 - nghe hiểu​


Đề thi mẫu số 4 tương ứng với format thi mới của DELF B1 Tous Public. Các bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến đề thi mẫu này dưới đây:- Đề thi mẫu 4 bằng DELF B1 TP - tài liệu dành cho thí sinh:các bài thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết)- Đề thi mẫu 4 bằng DELF B1 TP - tài liệu dành cho giám khảo:đáp án và thang điểm cho kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng đọc hiểu- Đề thi mẫu 4 bằng DELF B1 T P- tài liệu dành cho giám thị:nội dung của tài liệu nghe
Các bạn sẽ thấy dưới đây là tài liệu nghe của phần thi nghe hiểu DELF B1 Tous Publics:- ​Đề thi mẫu 4 bằng DELF B1 Tous Publics - bài nghe - nghe hiểu​Các bạn sẽ thấy dưới đây phần thi nghe hiểu của ví dụ về đề thi DELF B1 Tout Public này theo format mới thông qua video:


​Bổ sung thêm, các bạn cũng sẽ thấy ở bên dưới thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng nói của DELF B1 Tous Publics. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm này vì đây là các tiêu chí cơ bản mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu các bạn nắm vững các tiêu chí đánh giá này và các bạn đáp ứng đủ các tiêu chí đó, các bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF B1 TP​​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF B1 TPĐể chuẩn bị tốt cho phần thi nói DELF B1, mời các bạn theo dõi các bài và video của chúng tôi về phầnthi nói của DELF B1.Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B1.Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B1 Tout Public.Các đề thi mẫu DELF B1 Tous Publics tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF B1 Tous Publics duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng pháp trình độ b


Bằng
DILF DELF DALF
Bằng
DELF Tous Publics
Bằng
DALFBằng
DELF Prim
Bằng
DELF Junior
Bằng
DELF scolaire
Bằng
DELF Pro​Bằng
DILF
Đề thi mẫu
DILF DELF DALF
Đề thi mẫu bằng DELF TPĐề thi mẫu bằng DALFĐề thi mẫu bằng DELF Prim
Đề thi mẫu bằng DELF Junior
Đề thi mẫu bằng DELF scolaire
Đề thi mẫu bằng DELF Pro​​Đề thi mẫu bằng DILF
Trình độ
CECR
Trình độ
A1.1Trình độ
A1Trình độ
A2Trình độ
A2+Trình độ
B1Trình độ
B1+Trình độ
B2Trình độ
B2+Trình độ
C1​​Trình độ C2
Thông tin cần thiết
đang kí​​Học tiếng Pháp miễn phí
Vidéo DELF DALFSách luyện thi
DELF DALFThi nói DELF-DALFThi viết DELF A1Thi viết DELF A2Thi viết DELF B1Thi viết DELF B2DELF DALF trên
Facebook​DELF DALF trên
Twitter​​​Liên hệ

Kì thi DELF B1 có nhiều bạn học sinh, sinh viên, người đi làm Việt Nam đăng ký tham dự. Bên cạnh việc học tập theo giáo trình, ôn luyện 4 kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết, việc luyện làm đề, bấm thời gian, tạo môi trường thi thử như thi thật cũng là quá trình rất quan trọng để chuẩn bị tốt cho kì thi DELF. Tuy nhiên, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những đề thi mẫu chất lượng. Chính vì vậy, VFE xin giới thiệu đến bạn những bài đề thi mẫu DELF B1 được đảm bảo chất lượng và liên tục cập nhật mới nhất!

I. BẰNG DELF B1 LÀ GÌ? 


DELF (Diplôme d’études en langue française) là văn bằng chính thức và duy nhất về trình độ ngoại ngữ tiếng Pháp do Bộ Giáo dục Pháp cấp. Bằng DELF B1 thuộc trình độ trung cấp và có giá trị suốt đời. Các bài thi lấy bằng DELF B1 được xây dựng dựa theo trình độ B1 được quy định theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL).

Người học ở trình độ B1 có khả năng sử dụng ngôn ngữ độc lập, có thể theo dõi một cuộc thảo luận, đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, cũng như khả năng tự xoay xở với những tình huống bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày.


*

II. GIÁ TRỊ CỦA BẰNG DELF B1

Điều kiện cần để tốt nghiệp hoặc đi làm của rất nhiều trường Đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.DELF B1 cũng là trình độ tiếng yêu cầu để nộp đơn nhập quốc tịch Pháp.Bước đệm để chinh phục bằng DELF B2 (điểm sáng trong bộ hồ sơ xin du học, học bổng và làm việc ở Pháp).

Xem thêm: Các Câu Chào Tiếng Nhật - 12 Câu Chào Hỏi Phổ Biến Nhất Khi Gặp Người Nhật

III. TỔNG HỢP ĐỀ THI MẪU DELF B1 (cập nhật liên tục)


1. LƯU Ý MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG ĐỀ THI DELF B1

Kể từ năm 2020 sẽ có một format thi mới. Cụ thể là những thay đổi trong các phần thi đọc hiểu của DELF B1 Tous Publics. Tuy nhiên, trong vòng ba năm 2020, 2021 và 2022, format thi cũ và format thi mới sẽ được dùng chung. Vào ngày thi, các đề thi hoặc theo format thi cũ hoặc theo format thi mới. Do đó, bạn cần phải chuẩn bị ôn luyện cho cả hai format thi.

2. ĐỀ THI MẪU DELF B1

Dưới đây VFE sẽ giới thiệu đến bạn các dạng bài thi mẫu của cả format kì thi. Đề thi bao gồm (file bài làm, audio và đáp án)


TẢI MIỄN PHÍ ĐỀ THI MẪU SỐ 1 (FORMAT ĐỀ THI CŨ) TẢI MIỄN PHÍ ĐỀ THI MẪU SỐ 2 (FORMAT ĐỀ THI CŨ) TẢI MIỄN PHÍ ĐỀ THI MẪU SỐ 3 (FORMAT ĐỀ THI CŨ) TẢI MIỄN PHÍ ĐỀ THI MẪU SỐ 4 (FORMAT ĐỀ THI MỚI NHẤT) Đăng ký và nhận tư vấn miễn phí từ VFE
cách 1 Nhắn tin trực tiếp tới VFE qua

Facebook VFE – Vietnam France Exchange (trả lời 24/24).

cách 2

Gọi điện thoại trực tiếp tới số hotline:

cách 3

Đăng ký bằng Form nhận tư vấn miễn phí từ VFE.


*

Để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tư vấn sẽ gọi cho bạn!


*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO ĐỔI GIÁO DỤC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT - PHÁP 

VFE - Vietnam France Exchange

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.