Thứ Ngày Trong Tiếng Nhật Nói Như Thế Nào Là, Học Thứ, Ngày, Tháng, Năm Và Mùa Trong Tiếng Nhật

Thứ, ngày, tháng, tuyệt số đếm là nền tảng kiến thức căn phiên bản thường được dạy cho các bạn mới học tập tiếng Nhật trước lúc đi vào bài học. HAVICO xin trình làng tới chúng ta những kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng này nhằm các bạn có thể nắm được và có tác dụng quen nhanh hơn.

Bạn đang xem: Ngày trong tiếng nhật

1. Cách nói đồ vật trong tuần


Thứ:~ようび (youbi)

tiếng Việt giờ Nhật Phiên âm Kanji
Ngày trong tuần ようび You bi 曜日
lắp thêm 2 げつようび Ge tsu you bi 月曜日
lắp thêm 3 かようび Ka you bi 火曜日
sản phẩm công nghệ 4 すいようび Sui you bi 水曜日
trang bị 5 もくようび Mo ku you bi 木曜日
sản phẩm công nghệ 6 きんようび Kin you bi 金曜日
trang bị 7 どようび vị you bi 土曜日
nhà nhật にちようび Ni đưa ra you bi 日曜日
máy mấy なんようび Nan you bi 何曜日
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2. Bí quyết nói ngày trong tháng


Số đếm + にち ( nichi )

Chú ý: từ ngày 1 mang đến ngày mùng 10, và các ngày 14, 17, 19, 20, 24, 27, 29 sẽ nói theo cách khác đặc biệt.

tiếng Việt giờ Nhật Phiên âm Kanji
Ngày 1 ついたち Tsui ta chi 一日
Ngày2 ふつか Fu tsu ka 二日
Ngày3 みっか Mikka 三日
Ngày4 よっか Yokka 四日
Ngày5 いつか I tsu ka 五日
Ngày6 むいか Mui ka 六日
Ngày7 なのか na no ka 七日
Ngày8 ようか You ka 八日
Ngày9 ここのか Ko ko no ka 九日
Ngày10 とおか Too ka 十日
Ngày11 じゅういちにち Juu I đưa ra ni chi 十一日
Ngày12 じゅうににち Juu ni ni chi 十二日
Ngày13 じゅうさんにち Juu san ni chi 十三日
Ngày14 じゅうよっか Juu yokka 十四日
Ngày15 じゅうごにち Juu go ni chi 十五日
Ngày16 じゅうろくにち Juu ro ku ni chi 十六日
Ngày17 じゅうしちにち Juu shi đưa ra ni chi 十七日
Ngày18 じゅうはちにち Juu ha bỏ ra ni chi 十八日
Ngày19 じゅうくにち Juu ku ni chi 十九日
Ngày20 はつか Ha tsu ka 二十日
Ngày21 にじゅういちにち Ni juu I chi ni chi 二十一日
Ngày22 にじゅうににち Ni juu ni ni chi 二十二日
Ngày23 にじゅうさんにち Ni juu san ni chi 二十三日
Ngày24 にじゅうよっか Ni juu yokka 二十四日
Ngày25 にじゅうごにち Ni juu go ni chi 二十五日
Ngày26 にじゅうろくにち Ni juu ro ku ni chi 二十六日
Ngày27 にじゅうしちにち Ni juu shi đưa ra ni chi 二十七日
Ngày28 にじゅうはちにち Ni juu ha đưa ra ni chi 二十八日
Ngày29 にじゅうくにち Ni juu ku ni chi 二十九日
Ngày30 さんじゅうにち San juu ni chi 三十日
Ngày31 さんじゅういちにち San juu I đưa ra ni chi 三十一日
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3. Phương pháp nói mon trong năm


Số đếm + がつ(ga tsu)

Chú ý trường hợp sệt biệt: tháng 4, 7, 9

giờ đồng hồ Việt giờ đồng hồ Nhật Phiên âm Kanji
tháng 1 いちがつ I bỏ ra ga tsu 一月
mon 2 にがつ Ni ga tsu 二月
tháng 3 さんがつ San ga tsu 三月
mon 4 しがつ Shi ga tsu 四月
mon 5 ごがつ Go ga tsu 五月
mon 6 ろくがつ Ro ku ga tsu 六月
mon 7 しちがつ Shi đưa ra ga tsu 七月
tháng 8 はちがつ Ha chi ga tsu 八月
mon 9 くがつ Ku ga tsu 九月
tháng 10 じゅうがつ Juu ga tsu 十月
tháng 11 じゅういちがつ Juu I bỏ ra ga tsu 十一月
tháng 12 じゅうにがつ Juu ni ga tsu 十二月
tháng mấy なんがつ Nan ga tsu 何月
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4. Phương pháp nói năm trong giờ đồng hồ Nhật

Số đếm + ねん (nen)

Chú ý: năm 4 hoặc 4 năm gọi là: よねん(yonen)

giờ đồng hồ Việt giờ Nhật Phiên âm Kanji
Năm とし、ねん khổng lồ shi
Năm nay ことし Ko lớn shi 今年
Năm ngoái きょねん Kyo nen 去年
Năm sau らいねん Rai nen 来年
Năm 1 いちねん Ichi nen 一年
Năm 2 にねん Ni nen 二年
Năm 4 よねん Yo nen 四年
Năm 1000 せんねん Sen nen 千年
Năm 2000 にせんねん Ni sen nen 二千年
Năm 2002 にせんにねん Ni sen ni nen 二千ニ年
Năm mấy なんねん Nan nen 何年

5. Cách viết và nói tháng ngày năm trong giờ Nhật

Năm + tháng + Ngày

Ví dụ : Ngày 9 tháng tư năm 1998 => 1998 年 4 月 9 日

せん きゅう ひゃく きゅう じゅう はち ねん、しがつ、ここのか。

Sen kyuu hya ku kyuu juu hachi nen, shi ga tsu, ko ko no ka.

Xem thêm: Cách ghép chữ tiếng nhật chi tiết nhất, cách ghép bảng chữ cái tiếng nhật

Trên đó là cách đếm: Thứ, ngày, tháng, năm. Rất hy vọng sau khi xem nội dung bài viết này chúng ta đã làm rõ hơn với học tập giỏi hơn. Chúc các bạn luôn thành công.

Tube: youtube.com/c/havicogroupTwitter: twitter.com/duhochavicoInstagram: instagram.com/duhochavico

Bạn đã hiểu phương pháp nói giờ, thứ, ngày, tháng trong giờ Nhật chưa? cũng giống trong tiếng Việt của bọn chúng ta, biện pháp nói tháng ngày trong tiếng Nhật cũng đều có một số lưu ý về tên gọi. Hãy cùng mình mày mò cách nói tháng ngày trong giờ Nhật chuẩn dưới đây nhé.

*


1. Biện pháp nói lắp thêm trong tiếng Nhật

*

Cách hỏi sản phẩm trong giờ đồng hồ Nhật:

今日は 何曜日ですか。- Kyou wa Nan
Youbi desuka? (Hôm ni là sản phẩm mấy vậy?)

-> 月曜日です。(Getsuyoubi desu.)

ThứTiếng Nhật – KanjiHiraganaPhiên âm
Thứ 2月曜日げつようびGetsuyoubi
Thứ 3火曜日かようびKayoubi
Thứ 4水曜日すいようびSuiyoubi
Thứ 5木曜日もくようびMokuyoubi
Thứ 6金曜日きんようびKinyoubi
Thứ 7土曜日どようびDoyoubi
Chủ Nhật日曜日にちようびNichiyoubi
*
Cách nói trang bị trong tiếng Nhật

2. Phương pháp nói ngày trong giờ Nhật

(*) những cách đọc những NGÀY ĐẶC BIỆT trong giờ đồng hồ Nhật (Màu tím)

Những ngày sót lại = Số đếm + Nichi

Cách hỏi ngày trong giờ đồng hồ Nhật:

今日は 何日ですか。- Kyou wa Nannichi desuka? (Hôm ni là ngày mấy?)

→ 一日です。- Tsuitachi desu. (Ngày 1)

*
Cách nói ngày trong tiếng Nhật

NgàyTiếng Nhật – KanjiHiraganaPhiên âm
Ngày 1一日ついたちTsuitachi
Ngày 2二日ふつかFutsuka
Ngày 3三日みっかMikka
Ngày 4四日よっかYokka
Ngày 5五日いつかItsuka
Ngày 6六日むいかMuika
Ngày 7七日なのかNanoka
Ngày 8八日ようかYouka
Ngày 9九日ここのかKokonoka
Ngày 10十日とおかTooka
Ngày 11十一日じゅういちにちJuuichinichi
Ngày 12十二日じゅうににちJuuninichi
Ngày 13十三日じゅうさんにちJuusannichi
Ngày 14十四日じゅうよっかJuuyokka
Ngày 15十五日じゅうごにちJuugonichi
Ngày 16十六日じゅうろくにちJuurokunichi
Ngày 17十七日じゅうしちにちJuushichinichi
Ngày 18十八日じゅうはちにちJuuhachinichi
Ngày 19十九日じゅうくにちJuukunichi
Ngày 20二十日はつかHatsuka
Ngày 21二十一日にじゅういちにちNijuuichinichi
Ngày 22二十二日にじゅうににちNijuuninichi
Ngày 23二十三日にじゅうさんにちNijuusannichi
Ngày 24二十四日にじゅうよっかNijuuyokka
Ngày 25二十五日にじゅうごにちNijuugonichi
Ngày 26二十六日にじゅうろくにちNijuurokunichi
Ngày 27二十七日にじゅうしちにちNijuushichinichi
Ngày 28二十八日にじゅうはちにちNijuuhachinichi
Ngày 29二十九日にじゅうくにちNijuukunichi
Ngày 30三十日さんじゅうにちSanjuunichi
Ngày 31三十一日さんじゅういちにちSanjuuichinichi

3. Phương pháp nói mon trong tiếng Nhật

Cách hỏi mon trong giờ Nhật:

来月は 何月ですか。- Raigetsu wa Nangatsu desuka? (Tháng sau là mon mấy?)

→ 九月です。Kugatsu desu. (Tháng 9)

Cách nói ngày tháng trong tiếng Nhật: nói theo sản phẩm tự mon trước, ngày sau.

Ví dụ: 九月 二日 (9月 2日)

*
Cách nói mon trong tiếng Nhật

ThángTiếng Nhật – KanjiHiraganaPhiên âm
Tháng 1一月いちがつIchigatsu
Tháng 2二月にがつNigatsu
Tháng 3三月さんがつSangatsu
Tháng 4四月しがつShigatsu
Tháng 5五月ごがつGogatsu
Tháng 6六月ろくがつRokugatsu
Tháng 7七月しちがつShichigatsu
Tháng 8八月はちがつHachigatsu
Tháng 9九月くがつKugatsu
Tháng 10十月じゅうがつJuugatsu
Tháng 11十一月じゅういちがつJuuichigatsu
Tháng 12十二月じゅうにがつJuunigatsu

4. Biện pháp nói giờ đồng hồ trong giờ Nhật

Cách hỏi tiếng trong giờ Nhật:

今何時ですか。- Ima Nanji desuka? (Bây giờ là mấy giờ?)

→ 9時です。- Kuji desu.(9 giờ)

GiờTiếng Nhật – KanjiHiraganaPhiên âm
1 giờ1時いちじIchiji
2 giờ2時にじNiji
3 giờ3時さんじSanji
4 giờ4時よじYoji
5 giờ5時ごじGoji
6 giờ6時ろくじRokuji
7 giờ7時しちじShichiji
8 giờ8時はちじHachiji
9 giờ9時くじKuji
10 giờ10時じゅうじJuuji
11 giờ11時じゅういちじJuuichiji
12 giờ12時じゅうにじJuuniji

Hi vọng gọi xong nội dung bài viết này, các bạn sẽ nắm được bí quyết nói ngày tháng trong giờ đồng hồ Nhật. Trên đấy là tài liệu “Cách nói Ngày – mon – Năm trong giờ Nhật”. Kế bên bộ tư liệu này, Inazuma còn rất nhiều tài liệu giờ Nhật tiếp xúc thực tế khôn cùng hay nữa. Cạnh bên đó, Inazuma liên tiếp mở các lớp giao tiếp trực đường với giáo viên tín đồ Nhật. Để được support chi tiết, chúng ta nhắn tin tại m.me/inazumaedu nhé


Nhận hỗ trợ tư vấn miễn mức giá

"CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN 2022"

bạn đang mày mò về chương trình du học? chúng ta đang không biết nên đi xklđ Nhật bạn dạng như nạm nào? bạn muốn nhận thông tin đúng chuẩn nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.