TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ĐỨC B1, BÀI TẬP TIẾNG ĐỨC‎

Tổng phù hợp Ngữ Pháp giờ đồng hồ Đức B1

Xem những khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung trung khu tiếng Đức uy tín và tốt nhất có thể ở TPHCM

Giao tiếp giờ đồng hồ đức

Học tiếng đức online miễn phí

Học giờ đức cho người mới bắt đầu

Trình độ tiếng Đức B1 là một mốc rất quan trọng đặc biệt đối với những người dân học tiếng Đức. Để thừa qua được kì thi B1, các bạn cần phải đạt cả 4 kĩ năng cũng tương tự sử dụng thạo ngữ pháp. Trong nội dung bài viết này, Hallo vẫn tổng hợp những điểm ngữ pháp quan trọng của trình độ chuyên môn B1 mang lại bạn.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng đức b1

1. Danh từ

Ở chuyên môn B1, bao gồm các kết cấu ngữ pháp với danh trường đoản cú sau đây:

Adjektive als Nomen – Tính tự được sử dụng như danh từ.

Ví dụ: hübsch – der Hübsche – ein Hübscher

N-Deklination – chia đuôi danh từ

Ví dụ: der Kollege – die Kollegen

Genitiv – thêm -s hoặc -es vào sau cùng danh từ sinh hoạt Genitiv

Ví dụ: ein Jahr – eines Jahres

Artikel und Pronomen – Đại trường đoản cú và cửa hàng từ

Relativpronomen und Relativsatz lặng Dativ – đại từ quan tiền hệ cùng câu quan hệ nam nữ trong Dativ

Ví dụ: Das ist der Mann, dem ich geholfen habe.

Ausdrücke mit es – những mẫu câu cùng với es

Es trong câu chũm định: es gibt, es ist schwierig, …

Ngày tháng năm: es ist Sommer, Abend…

Thời tiết: es regnet, es ist sonnig…

Trạng thái: wie geht es dir. Mir geht es gut.

Động từ

Präteritum – thì thừa khứ

Có 3 nhiều loại động từ bỏ khi chia ở thì thừa khứ

Loại 1: hễ từ gồm quy tắc (them -te): führen – führte – führtest…

Loại 2: hễ từ bất luật lệ (thay thay đổi nguyên âm): geben – gab – gabst…

Loại 3: cồn từ tất cả hổn hợp (thay thay đổi nguyên âm + -te): bringen – brachte – brachtest…

Zukunft – tương lai

Sự việc chắc chắn rằng xảy ra: áp dụng Präsen

Dự đoán, tiên đoán: áp dụng Futur 1

Futur 1 – thì tương lai 1

Werden + Infinitiv

Ví dụ: ich werde morgen zu Hause sein.

Ước ý muốn không thực tế – Konjunktiv II sống quá khứ

Hätte/wäre + Partizip Perfekt

Ví dụ: wäre ich rechtzeitig losgegangen

Plusquamperfekt – vượt khứ hoàn thành

Ví dụ: er hatte mir das Buch gegeben.

Nicht/nur brauchen + Infinitiv mit Zu

Ví dụ: ich brauche nur das Buch zu kaufen. – tôi chỉ cần mua cuốn sách đó.

Passiv – bị động

Passiv Präsent mit Modalverben: Modalverb + Partizip Perfekt + werden.

Ví dụ: es muss vorher fleißig geübt werden

Passiv Perfekt: sein + Partizip Perfekt + worden

Ví dụ: mein Fahrred ist geklaut worden.

Passiv Präteritum: wurde + Partizip Perfekt

Ví dụ: Der Weg wurde blockiert.

Präpositionen – giới từ

Trotz + genitiv

Wegen + genitiv

Um … herum + Akkusativ

An … entlang + dativ

Innerhalb/außerhalb + genitive

Konjunktionen – liên từ

Obwohl, trotzdem, da, falls, bevor, während, nachdem, deshalb, deswegen, darum, aus diesem Grund, daher, indem, sodas, ohne dass, ohne ..zu, statt .. Zu, statt dass, damit, als ob

sowohl .. Als auch, nicht nur … ,sondern auch, entweder .. Oder, weder .. Noch, zwar … aber,

je… , umso/desto

Adjektive – tính từ

Komparativ und Superlativ – so sánh hơn và đối chiếu nhất – gut/besser/best

Partizip Präsen als Adjektive: Infinitiv + d…

Ví dụ: studieren – der studierende Mann

Partizip Perfekta ls Adjektiv: Partizip Perfekt + Endung

Ví dụ: auswahlen – die ausgewählten Lieder

*


Ngữ pháp giờ Đức B1 bao gồm những gì? chuyên môn B1 là giai đoạn quan trọng đánh vết mốc của dân tiếng Đức. đã có được tấm bằng B1 là chúng ta cũng rất có thể làm được nhiều thứ xuất xắc ho. Tuy nhiên làm vắt nào để đạt đến trình độ tiếng Đức B1? Tân Thành Edu luôn luôn nhận được khá nhiều câu hỏi và trọng tâm sự của học viên vị cảm thấy khá khó khăn trong vấn đề học tiếng. Kỳ thi B1 cũng đòi hỏi chúng ta phải đạt đến trình độ chuyên môn cơ bản về cả 4 khả năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Để củng cố kỹ năng và chế tác động lực cũng tương tự hành trang cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi. Tân Thành sẽ tổng hợp những vấn đề quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Đức B1 bên dưới đây.

*

Hệ thống ngữ pháp giờ đồng hồ Đức B1 quan tiền trọng

Trước khi bước vào kỳ thi tiếng Đức chuyên môn B1, các bạn hãy lưu ý ôn tập lại những kỹ năng và kiến thức này nhé.

1. Danh từ – ngữ pháp giờ đồng hồ Đức B1

Với lever B1 trong giờ Đức, gồm những kết cấu ngữ pháp với danh trường đoản cú cần để ý sau đây:

Là tính từ được dùng như danh tự – Adjektive als Nomen.

Ví dụ: hübsch – der Hübsche – ein Hübscher.

Chia đuôi danh tự – N-Deklination.

Ví dụ: der Kollege – die Kollegen.

Thêm -s / -es vào sau cùng danh từ – Genitiv.

Ví dụ: ein Jahr – eines Jahres.

2. Đại tự và quán từ

Đại từ quan lại hệ và câu quan hệ trong Dativ – Relativpronomen und Relativsatz yên Dativ.

Ví dụ: Das ist der Mann, dem ich geholfen habe.

3. Các mẫu câu cùng với es – Ausdrücke mit esEs vào câu cầm định: es gibt, es ist schwierig…Ngày mon năm: es ist Sommer, Abend…Thời tiết: es regnet, es ist sonnig…Trạng thái: wie geht es dir. Mir geht es gut.4. Động từ – ngữ pháp giờ đồng hồ Đức B1

4.1. Thì quá khứ – Präteritum

Thì vượt khứ trong giờ đồng hồ Đức cần lưu ý 3 các loại động từ:

Loại 1: them -te (động từ bao gồm quy tắc): führen – führte – führtest…Loại 2: chuyển đổi nguyên âm (động tự bất quy tắc): geben – gab – gabst…Loại 3: thay đổi nguyên âm + -te (động từ láo hợp): bringen – brachte – brachtest…

4.2. Thì tương lai – Zukunft

Thì tương lai có 2 phương pháp sử dụng:

Trường hợp sự việc chắc chắn là xảy ra: thực hiện Präsen
Trường hợp vấn đề được dự đoán, tiên đoán: sử dụng Futur 1. Công thức: Werden + Infinitiv.

Xem thêm: Phương Pháp Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất, 5 Cách Học Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ví dụ: Ich werde morgen zu Hause sein.

4.3. đưa định thức – Konjunktiv II

Dùng để miêu tả ước ao ước không thực tế, một nuốm giới không tồn tại thật, tưởng tượng hay các sự kiện mang định.

Hätte/wäre + Partizip Perfekt

Ví dụ: Wäre ich rechtzeitig losgegangen.

4.4. Thì thừa khứ hoàn thành – Plusquamperfekt

Dùng để miêu tả sự việc đã xảy ra và xong xuôi trong vượt khứ.

Ví dụ: Er hatte mir das Buch gegeben.

4.5. Nicht/nur brauchen + Infinitiv mit Zu

Ví dụ: Ich brauche nur das Buch zu kaufen (Tôi chỉ cần mua quyển sách đó).

*

5. Động từ thể bị động – PassivPassiv Präsent mit Modalverben: Modalverb + Partizip Perfekt + werden.

Ví dụ: es muss vorher fleißig geübt werden.

Passiv Perfekt: sein + Partizip Perfekt + worden.

Ví dụ: mein Fahrred ist geklaut worden.

Passiv Präteritum: wurde + Partizip Perfekt.

Ví dụ: Der Weg wurde blockiert.

6. Giới từ – PräpositionenTrotz + genitiv;Wegen + genitiv;Um … herum + Akkusativ;An … entlang + dativ;Innerhalb/außerhalb + genitive.7. Liên trường đoản cú – KonjunktionenObwohl, da, deshalb, deswegen, darum, trotzdem, falls, bevor, während, nachdem, aus diesem Grund, daher, indem, sodas, ohne dass, ohne ..zu, statt .. Zu, statt dass, damit, als ob;Sowohl .. Als auch, nicht nur … , sondern auch, entweder .. Oder, weder .. Noch, zwar … aber;Je… , umso / desto.8. Tính tự – Adjektive

So sánh rộng (Komparativ und Superlativ) và đối chiếu nhất (gut/besser/best).

Partizip Präsen als Adjektive: Infinitiv + d…

Ví dụ: studieren – der studierende Mann.

Partizip Perfekta ls Adjektiv: Partizip Perfekt + Endung.

Ví dụ: auswahlen – die ausgewählten Lieder.

Tiếp cận thêm phần lớn chủ đề thường gặp gỡ trong trình độ B1 tiếng Đức

Khi đến chuyên môn B1, người học sẽ có được thể bắt đầu nghe được phần đa tin tức hay ngày, xem một bộ phim truyền hình Đức của trẻ em hoặc nghe những bài bác hát đối chọi giản. Đồng thời, chuyên môn đọc hiểu cũng ở tại mức khá khi chúng ta hiểu được mọi ý chính trong những văn bạn dạng hay vụ việc thường gặp, thậm chí là những vấn đề chuyên môn sâu.

*

Tiếng Đức lever B1 đòi hỏi người học đề nghị trau dồi kỹ năng xã hội đa dạng mẫu mã để giúp mở rộng năng lực tư duy và thực hiện ngôn ngữ trong tương đối nhiều khía cạnh không giống nhau của cuộc sống. Khi đạt đến trình độ chuyên sâu thì ngữ pháp sẽ không thể là trở ngại. Vắt vào đó, bạn phải trau dồi các từ vựng và biểu đạt trau chuốt hơn.

Cụ thể, trong chuyên môn B1 bao gồm khái niệm sau buộc phải nắm vững:

Liên từ vào câu ghép, câu phụ;Mệnh đề chính, mệnh đề phụ và những liên tự kép;Viết và nói đúng chuẩn được một lượng từ vựng khá mập (khoảng 2500 – 3000 từ).

Bật mí bí quyết học B1 tốt hơn là giao tiếp với người bạn dạng địa. Bạn có thể tìm kiếm bằng hữu trên mạng xã hội và trao đổi các vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Ví dụ nói tới gia đình, sở thích cá nhân, công việc, các sự kiện hay du lịch… và đàm đạo để hoàn thiện các tài năng ngôn ngữ của mình.

Qua bài viết này Tân Thành Edu hy vọng các bạn đã cố kỉnh được những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt cấp độ B1. Hãy dành thời gian biểu hợp lý hàng ngày cho giờ đồng hồ Đức nhằm đạt được hiệu quả sớm độc nhất nhé. Chúc các bạn có đông đảo phút giây học tập tiếng Đức vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.