HỌC TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT, TỪ VỰNG TIẾNG NHẬT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Trong bài viết này, Mcbooks sẽ share trọn cỗ từ vựng tiếng Nhật siêng ngành kế toán tương đối đầy đủ nhất, góp bạn cơ hội trúng tuyển chọn vào những vị trí cao với tầm đãi ngộ thu hút tại những công ty Nhật Bản.

Bạn đang xem: Tiếng nhật chuyên ngành kế toán


Từ vựng tiếng Nhật thông dụng chuyên ngành kế toán

Từ vựng siêng ngành kế toán về vốn, tiền tệ

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Điểm hòa vốn損益分岐点
Vốn gọi trả sau後払いの通話資本
Vốn資本
Vốn điều lệ授権資本
Vốn sẽ gọi資本と呼ばれる
Chi mức giá đầu tư投資コスト
Vốn đầu tư投資
Vốn phân phát hành発行済資本
Vốn chưa gọi呼ばれていない資本
Vốn lưu đụng (hoạt động)運転資金(営業)
Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần株式報酬準備金
Sổ chi phí mặt現金出納簿
Chiết khấu tiền mặt現金割引
Bảng so với lưu giao dịch chuyển tiền mặtキャッシュフロー分析表
Tài sản thế định固定資産
Vốn cầm cố định固定資本

Từ vựng siêng ngành kế toán tài chính về chi phí

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Chi phí tổn vận chuyển輸送コスト
Chi chi phí vận chuyển hàng hóa mua購入した商品の送料
Chi mức giá vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán販売した商品の送料
Chi phí bảo đảm hàng lưu kho在庫を維持するためのコスト
Chi phí chế biến加工費
Sự tập hợp bỏ ra phíコスト集計
Sự phân chia chi phí原価配分
Nguyên tắc giá tổn phí lịch sử過去の価格設定の原則
Đối tượng tính giá thành費用がかかる被験者
Nguyên giá bán hàng bán元の販売価格
Tồn kho cuối kỳ期末在庫
Sự hao cạn摩耗
Khấu hao減価償却
Các nguyên nhân tính khấu hao減価償却を計算する理由
Khấu hao uy tín評判の低下
Bản chất của khấu hao減価償却の性質
Dự phòng khấu hao減価償却規定
Phương pháp sút dần降順
Phương pháp đường thẳng直線法
Chi phí trực tiếp直接費
Chi chi phí trả trước前払費用
Chi phí quản lý phân xưởngワークショップ管理コスト

Từ vựng chuyên ngành kế toán tài chính về nghiệp vụ

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Mua lại doanh nghiệp事業買収
Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán間違った支払いアカウントのエラー
Kế toán công ty会社会計
Quy ước大会
Chiết khấu割引
Chiết khấu buôn bán hàng割引販売
Chiết khấu tiền mặt現金割引
Dự phòng tách khấu割引リザーブ
Chiết khấu thiết lập hàng購入割引
Khóa một tài khoảnアカウントをロックする
Thanh lý gia sản cố định固定資産の清算
Rút vốn資本の撤退

Từ vựng chuyên ngành kế toán về hình thức và phương pháp

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Nguyên tắc doanh nghiệp là một trong những thực thể実体としての企業原則
Phương pháp chủng loạiタイプメソッド
Luật công ty năm 1985会社法1985
Các nguyên lý kế toán会計原則
Nguyên tắc thận trọng注意の原則
Nguyên tắc duy nhất quán一貫性の原則
Các chế độ bút toán kép複式簿記の原則
Nguyên tắc tác động kép二重の影響の原則
Phương pháp nhập trước xuất trước先入れ先出し法
Nguyên tắc hoạt động lâu dài長期運用の原則

Từ vựng chuyên ngành kế toán về tài sản và sách vở và giấy tờ doanh nghiệp

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Tài khoản kiểm tra当座預金
Số dư cóクレジット
Giấy báo cóはいの通知
Lệnh chi支払い注文
Chủ nợ債権者
Cổ phần ưu đãi bao gồm tích lũy発生主義のある優先株式
Tài khoản vãng lai当座預金
Tài sản lưu lại động当座資産
Nợ ngắn hạn短期債務
Hệ số giữ hoạt信頼性係数
Trái phiếu, giấy nợ債券、社債
Lãi trái phiếu債券利息
Giấy báo Nợ債務通知
Con nợ債務者
Báo cáo quyết toán決済レポート
Thành phẩm完成品

Một số trường đoản cú vựng không giống về chăm ngành kế toán

Tiếng ViệtTiếng Nhật
Sec bị từ chốiSecは拒否しました
Sec (chi phiếú)秒(チェック)
Thẻ bấm giờタイマーカード
Cổ tức配当
Đơn vị tương đương同等の単位
Giá thành đơn vị chức năng tương đương等価単価
Sai sótエラー
Lần hotline thứ nhất最初の呼び出し
Định mức giá / chi phí cố định固定費/固定費
Sổ cái元帳
Quỹ dự trữ chung一般準備基金
Hàng bị tấn công cắpアイテムが盗まれた
Lỗ gộpグロスロス
Lãi gộp粗利益
Tỷ suất lãi gộp粗利益率
Giá tầm giá lịch sử過去の料金
Báo cáo quyết toán dạng văn bản TT字型のファイナライズレポート
Tài khoản tổn phí thanh toán支払手数料口座
Chế độ tạm bợ ứngアドバンスモード
Thuế thu nhập.所得税。

Ký hiệu viết tắt thuật ngữ siêng ngành kế toán

Tiếng ViệtTiếng Nhật
BACS (Dịch vụ thanh toán tự động giữa những ngân hàng)BACS(自動銀行間決済サービス)
BGC (Ghi tất cả qua khối hệ thống GIRO)BGC(GIROシステムによるクレジット)
CGM (Chi phí tiếp tế chưa tính các chi tiêu khác)CGM(その他のコストを除く生産コスト)
CGP (Chi phí cung cấp cuối cùng, tính cho 1 sản phẩm)CGP(最終生産コスト、1つの製品について計算)
CHAPS (Hệ thống giao dịch bù trừ từ động)CHAPS(自動決済システム)
COGS (Giá vốn sản phẩm bán)COGS(売上原価)
EBIT (Lợi nhuận trước lãi vay cùng thuế)EBIT(金利税引前利益)
EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao)EBITDA(税引前利益、利息および減価償却)
EFTPOS (Máy chuyển khoản điện tử lại điểm cung cấp hàng)EFTPOS(電子送金POSマシン)
FIFO (Phương pháp nhập trước xuất trước)FIFO(先入れ先出し方式)
GAAP (Các bề ngoài Kế toán được gật đầu chung)GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)
GIRO (hệ thống thanh toán giao dịch nợ giữa những ngân hàng)GIRO(銀行間の債務決済システム)
IAS (Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế)IAS(国際会計基準)
IASC (Hội đồng chuẩn chỉnh mực kế toán quốc tế)IASC(国際会計基準評議会)
IBOS: hệ thống trực tuyến đường giữa những ngân hàngIBOS:銀行間のオンラインシステム
IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài bao gồm quốc tế)IFRS(国際財務報告基準)
LIFO (Phương pháp nhập sau xuất trước)LIFO(後入れ先出し方式)
PIN (Mã PIN, mã số định danh cá nhân)PIN(PINコード、暗証番号)
SWIFT (Tổ chức tin tức tài bao gồm toàn cầu)SWIFT(グローバル金融情報機関)

Từ vựng giờ đồng hồ Nhật vào công xưởng

Từ vựng giờ Nhật chăm ngành may mặc

Từ vựng giờ Nhật chăm ngành cơ khí

Đoạn hội thoại giờ Nhật về chủ thể kế toán

A:会計士は何をする必要がありますか?

A: Kaikeishi wa nani o suru hitsuyō ga arimasu ka?

A: kế toán viên cần phải làm đông đảo gì?

B:会計士は、財務情報の報告と伝達を担当する人物です。

B: Kaikeishi wa, zaimu jōhō no hōkoku to dentatsu o tantō suru jinbutsudesu.

B: kế toán viên là người phụ trách trong các report và giao tiếp về thông tin tài chính.

A:私は数字とお金が得意です。どのような種類の会計職が利用できますか?

A: Watashi wa sūji khổng lồ okane ga tokuidesu.Do no yōna shurui no kaikei-shoku ga riyō dekimasu ka?

A: Tôi rất xuất sắc về các con số và tiền bạc. Loại hình quá trình kế toán hiện tất cả là gì vậy.

B:あなたは会社、個人、あるいは政府のために働くことができます。

B: Anata wa kaisha, kojin, aruiwa seifu no tame ni hataraku koto ga dekimasu.

B: Cậu hoàn toàn có thể làm câu hỏi cho công ty, cá nhận, hoặc thậm chí là là mang đến nhà nước.

A:特定の経理ポジションはありますか?

A: Tokutei no keiri pojishon wa arimasu ka?

A: tất cả vị trí kế toán nào ví dụ không?

B:公認会計士、管理会計士、政府会計士、内部監査人の4つの主要な役職があります。

B: Kōnin kaikeishi, kanri kaikeishi, seifu kaikeishi, naibu kansa hito no 4tsu no shuyōna yakushoku ga arimasu.

B: gồm bốn vị trí đó là kế toán công, kế toán quản trị, kế toán của thiết yếu phủ, và kiểm toán nội bộ.

Xem thêm: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh 10 theo từng unit 2022, ngữ pháp tiếng anh lớp 10

A:公認会計士は何をしますか?

A: Kōnin kaikeishi wa nani o shimasu ka?

A: kế toán công thì làm những gì vậy?

B:公認会計士は、幅広い監査、助言、税務を行っています。

B: Kōnin kaikeishi wa, habahiroi kansa, jogen, zeimu o okonatte imasu.

B: kế toán công cộng triển khai một loạt những nhiệm vụ kiểm toán, hoạt động tư vấn và các loại thuế.

Hy vọng rằng bài viết trên đây để giúp đỡ bạn sản phẩm công nghệ thêm các từ vựng giờ Nhật siêng ngành kế toán nhằm thêm phần đầy niềm tin trong các bước và có nhiều thời cơ thăng tiến hơn.

Các bạn cần tư vấn về sách học từ vựng giờ Nhật giỏi sách học tiếng Nhật, vui lòng inbox mang đến Mcbooks để được hỗ trợ và nhấn ưu đãi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá lên tới 28%.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(5 votes, average: 5.00 out of 5)
*
*
Loading...

Sau đây tvqn.edu.vn xin giới thiệu tới những bạn team từ vựng tiếng Nhật cơ bản chủ đề chăm ngành kế toán. Bạn như thế nào đang học tiếng Nhật tất cả ý định học theo ngành này có thể tham khảo nhé. Nhiều từ vựng khá cơ bản sử dụng vào công việc tương đối nhiều yêu cầu dù ko phải ngành kế toán thì bạn biết cũng sẽ tốt đến công việc hơn đó.


Tiếng NhậtHiraganaTiếng Việt
会計かいけいKiểm toán
会計士かいけいしNhân viên kế toán
簿記ぼきKế toán
財務諸表ざいむしょひょうBáo cáo tài chính
財務会計ざいむかいけいKế toán tài chính
財務情報ざいむじょうほうThông tin tài chính
管理会計かんりかいけいKế toán quản trị
貸借対照表たいしゃくたいしょうひょうBảng cân đối kế toán
損益計算書そんえきけいさんしょBảng báo cáo lãi lỗ
年次報告書ねんじほうこくしょBáo cáo thường niên
借方かりかたBên nợ
貸方かしかたBên có
資産しさんTài sản
現金げんきんTiền mặt
預金現金よきんげんきんTiền gửi ngân hàng
当座預金とうざよきんTiền gửi ngân hàng có kỳ hạn
受取手形うけとりてがたHối phiếu
売掛金うりかけきんPhải thu của khách hàng hàng
前払いまえばらいCác khoản trả trước
仮払いかりばらいTạm ứng
貸倒引当金かしだおれひきあてきんDự phòng nợ khó khăn đòi
材料ざいりょうNguyên vật liệu
消耗品しょうもうひんVật dụng văn chống phẩm
棚卸資産たなおろししさんHàng tồn kho
有形固定資産ゆうけいこていしさんTài sản cố định hữu hình
建物・物件・機械・設備たてもの・ぶっけん・きかい・せつびNhà xưởng, thiết bị, trang bị móc
減価償却費げんかしょうきゃくひChi giá tiền khấu hao
有価証券ゆうかしょうけんTrái phiếu, cổ phiếu
土地使用権とちしようけんQuyền sử dụng đất
特許使用権とっきょしようけんQuyền sở hữu trí tuệ
短期負債たんきふさいNợ ngắn hạn
短期借入金たんきふさいきんVay ngắn hạn
買掛金かいかけきんPhải trả công ty cung cấp
未払い租税みばらいそぜいThuế phải trả
未払い金みばらいきんCác khoảng phải trả khác
負債ふさいNợ phải trả
長期負債ちょうきふさいNợ nhiều năm hạn
長期借入金ちょうきかりいれきんVay nhiều năm hạn
固定負債こていふさいNợ dài hạn
社債しゃさいTrái phiếu
担保ローンたんぽろーんKhoản vay có thế chấp
長期ファイナンスリースちょうきファイナンスリースThuê tài bao gồm dài hạn
資本金しほんきんVốn điều lệ
引き出しひきだしPhần rút vốn
剰余利益じょうよりえきLợi nhuận để lại
剰余金じょうよきんLợi nhuận thặng dư
準備利益・未処理利益じゅんびりえき・みしょりりえきLợi nhuận chưa xử lý
資本しほんVốn
持分もちぶんVốn chủ sở hữu
減価償却費げんかしょうきゃくKhấu hao
完成品かんせいひんThành phẩm
費用ひようChi phí
厚生積立金こうせいつみたてきんQũy phúc lợi
売上原価うりあげげんかChi tổn phí hàng bán
原材料費げんざいりょうひChi tổn phí nguyên vật liệu
直接人件費ちょくせつじんけんひChi tổn phí nhân công trực tiếp
貸借対照表たいしゃくたいしょうひょうBảng quyết toán
鑑定残高明細かんていざんだかめいさいBảng cân nặng đối kế toán đưa ra tiết

Nếu bạn như thế nào học sâu xa ngành kiểm toán sale có thể tham khảo từ điển online Nhật-Anh-Việt đúng chuyên ngành sau đây nhé. Rất tiện dụng để bạn tra từ vựng mới.

*
*

Bạn như thế nào muốn thi chứng chỉ kế toán 簿記 thì bao gồm thể kiếm tìm hiểu trang web chính thức tại đây.

日商簿記検定試験(2級・3級)ネット試験について

Hy vọng rằng bài viết này của tvqn.edu.vn cung cấp cho bạn những tin tức cần thiết và hữu ích. Nếu bao gồm thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage tvqn.edu.vn để gồm câu trả lời sớm nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.